Fundacja Jesteśmy Dla Was

Szkolenia

Szkolenia

Opis projektu

logo_jestesmy_dla_was

Fundacja Jesteśmy dla Was oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w szkoleniu pn. Pomoc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie to jest realizowane na zlecenie Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

 

Szkolenie skierowane jest do kadr realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim, w szczególności do członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych.

 

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia. Szkolenie realizowane jest w dniach 08.11.2023, 15.11.2023 oraz 22.11.2023 w godz. 9.00 do 14.00 w sali nr 104 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy przy ulicy Bankowej 8 w Katowicach. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia, w tym formularz zgłoszeniowy i program dostępne są na stronie internetowej Fundacji: www.jestesmydlawas.eu:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Program szkolenia