Fundacja Jesteśmy Dla Was

Praca podwórkowa w Bogucicach

Praca podwórkowa w Bogucicach

Opis projektu

Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę odbywać się będzie w dzielnicy Katowic – Bogucice. Praca podwórkowa z dziećmi i młodzieżą polegać będzie przede wszystkim na wsparciu rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z tych rodzin, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożonego wykluczeniem społecznym. Podopiecznymi będą dzieci i młodzież z tych rodzin, którzy swój wolny czas spędzają na podwórkach, w galeriach, miejscach odosobnionych, dworcu PKP, parkach, klubach młodzieżowych. Monitorować będziemy też miejsca, w których mogą przebywać dzieci i młodzież wagarujące.

Działania prowadzone będą trzy dni w tygodniu poniedziałek, środa od godz. 16.00 do 20.00; w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. Dyżury streetworkerów obejmować będą również dni wolne od nauki.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Katowice

 

Zobacz wydarzenia związane z projektem

Brak wpisów w kategorii