Fundacja Jesteśmy Dla Was

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 2019-2021

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Fundacja Jesteśmy dla Was drugi rok realizuje projekt współfinansowany z Ministerstwem Sprawiedliwości – Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Główny punkt pomocy Okręgu Katowice znajduje się przy ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach, gdzie osoba pierwszego kontaktu dyżuruje codziennie. Poza Katowicami dyżury są w Bytomiu, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach. Po uprzednim umówieniu się telefonicznym i spotkaniu z osobą pierwszego kontaktu, celem spisania wniosku, dostępni są nieodpłatnie specjaliści: psycholog, terapeuta, interwent kryzysowy, prawnik. Pomagamy również, udzielając pomocy materialnej, w postaci bonów towarowych, dofinansowania do czynszów, zakupu pomocy naukowych do szkoły, pokrywamy koszty kursów podnoszących kwalifikacje. Warunkiem uzyskania pomocy jest otrzymanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem całodobowego telefonu o nr 690-467-178

OŚRODKI POMOCY

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym .Przestępstwem działający w Katowicach przy ul. Dudy Gracza 6 zaprasza zainteresowanych w:

 • poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 15.00
 • czwartki od 13.00 do 20.00
 • soboty od 9.00 do 14.00
 • telefon 516-305-718 w godzinach otwarcia ośrodka
 • adres e-mailowy: pokrzywdzeni.katowice@gmail.com

dyżur telefoniczny całodobowy pod numerem telefonu 690-467-178

Ponadto ośrodki regionalne działają w miastach:
 • Bytom, ul. Stefana Batorego 34/3, poniedziałek i środa od 15.30 do 20.00; telefon 601-458-302
 • Chorzów, ul. Bolesława Chrobrego 17, poniedziałek i środa od godz. 8.00 do 12.00; telefon 513-189-346
 • Siemianowice Śląskie, ul. Wyspiańskiego 4, wtorek od godz. 15.00 do 19.00, czwartek od godz. 8.00 do 12.00; telefon 516-305-718
 • Świętochłowice, pl. Ks. Raabego 1, wtorek i czwartek godz. 9.00 do 13.00; telefon 513-189-346

Zwracamy się z prośbą o upowszechnianie wiedzy na temat projektu wśród pracowników sądów i prokuratur mających bezpośredni kontakt z ofiarami przestępstw.

https://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=3440&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}

 

CELE

 • ukierunkowanie na obywatela instytucji działających w przestrzeni sprawiedliwości
  w Polsce rozumiane jako przyjazność, otwartość i ukierunkowanie na rezultat,
 • budowanie zaufania w relacji z obywatelem rozumiane jako sprawne wykonywanie zadań w oparciu o najwyższe standardy,
 • służba obywatelowi poprzez wprowadzanie rozwiązań usprawniających pracę sądów
  i ułatwień w kontakcie obywatela w zetknięciu z wymiarem sprawiedliwości (Biura Obsługi Interesanta),
 • uzyskanie wewnętrznej spójności organizacyjnej poprzez wprowadzenie w sądach
  i prokuraturach standardów komunikacji społecznej i kultury pracy zespołowej poprzedzonych systemem szkoleń, jak również ujednolicenie wykorzystywanych systemów IT,
 • wdrażanie rozwiązań racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

REALIZACJA

 • pomoc prawna,
 • pomoc psychologiczna lub psychiatryczna,
 • pomoc materialna, w tym:
  • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
  • pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach,
  • publicznych, szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe,
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uzyskaniem świadczeń,
  • pokrycie kosztów żywności lub uzyskanie bonów żywnościowych,
  • dofinansowanie do zobowiązań czynszowych i mediów.

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród beneficjentów programu pomocy ofiarom przestępstw prowadzonym przez Fundację Jesteśmy dla Was w Katowicach
Ankietę przeprowadzono w grupie 60 osób na 900, którym udzielono pomocy w okresie od kwietnia do października 2019 r. Celem ankiety było sprawdzenie z jakich źródeł informacji korzystali beneficjenci programu, zanim dotarli do osoby pierwszego kontaktu w punkcie informacyjnym. Dobór osób wypełniających ankietę był przypadkowy. O jej wypełnienie prosiła osoba pierwszego kontaktu. Ankieta była anonimowa i zawierała listę ewentualnych źródeł informacji. Wypełnienie ankiety polegało na postawieniu krzyżyka w kratce przypisanej danemu źródłu informacji.

REALIZATORZY PROJEKTU

Bożena Polak – koordynator