Fundacja Jesteśmy Dla Was

Domowe Podróże

Domowe Podróże

CEL

Projekt Domowe Podróże stawia sobie za cel kształtowanie człowieka poprzez umacnianie rodzinnych więzi i zachęcanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Wierzymy, także dzięki poprzednim doświadczeniom, że najmłodsi poprzez dobre wspomnienia w przyszłości staną się wartościowymi
ludźmi i dobrymi obywatelami. A najcenniejsze są chwile spędzone z najbliższymi: opiekunami, rodzicami, rodzeństwem. Dzieciństwo i rodzicielstwo mająduży wpływ na kształtowanie otaczającej nas
rzeczywistości

 

DZIAŁANIE

Sposobem na realizację celów będą propozycje, które będzie można wykorzystać podczas dobrej i złej pogody, zarówno w domu jak i na dworze. Podczas czterech weekendów spotkamy się z rodzinami m.in.
na:

prelekcjach z rozmową na temat pogodzenia tradycji i praw dziecka, roślin i ich dobroczynnych właściwości, recyklingowych warsztatach z robienia mebli i zabawek, spacerach rodzinnych, grach planszowych, lekcji tańca czy sztukach walki. Wykorzystamy nietypowe zadania do pożartowania, nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i zacieśnienia więzi rodzinnych.

Projekt realizowany w ramach FIO Śląskie