Fundacja Jesteśmy Dla Was

Praca podwórkowa w Śródmieściu Katowic

Praca podwórkowa w Śródmieściu Katowic

Opis projektu

Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę odbywać się będzie w dzielnicy Katowic – Śródmieście. Praca podwórkowa z dziećmi i młodzieżą polegać będzie przede wszystkim na wsparciu rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z tych rodzin, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożonego wykluczeniem społecznym. Podopiecznymi będą dzieci i młodzież z tych rodzin, którzy swój wolny czas spędzają na podwórkach, w galeriach, miejscach odosobnionych, dworcu PKP, parkach, klubach młodzieżowych. Monitorować będziemy też miejsca, w których mogą przebywać dzieci i młodzież wagarujące.

Działania prowadzone będą trzy dni w tygodniu czwartek, piątek, od godz. 15.00 do 19.00; w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. Dyżury streetworkerów obejmować będą również dni wolne od nauki.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Katowice

 

Zobacz wydarzenia związane z projektem

W dniu dzisiejszym (04.02.2022r.) pierwsze zajęcia przeprowadził pan Wojtek. Była to dogoterapia z psem Lulą. Czytaj dalej
Dzisiejszy dzień - 03.02.2022 - zaczął się od treningu judo oraz gry w piłkę na Czytaj dalej
Dzisiaj starsi chłopcy uczyli się posługiwać narzędziami – śrubokrętem, wiertarką akumulatorową. W ramach tych zajęć Czytaj dalej