Fundacja Jesteśmy Dla Was

Ludzie fundacji

Ludzie fundacji

BOŻENA POLAK – prezes, założycielka i fundator Fundacji Jesteśmy dla Was.


Ma duże doświadczenie w realizacji projektów na rzecz potrzebujących. W działalności społecznej wielu instytucji jej głos doradczy ma duże znaczenie.


  • W 2012 roku wraz z Śp. ks. Bp. Tadeuszem Szurmanem złożyła Ewangelickie Centrum Diakonijne “Słoneczna Kraina” należące do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Jednoosobowo koordynuje działalnością ośrodka, jest inicjatorką większości działań, na które sama pozyskuje środki finansowe. Obecnie Centrum jest jednym z najprężniej działających ośrodków wsparcia w tym mieście i każdego roku realizuje blisko 30 projektów kierowanych do różnych grup społecznych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i starszych.
  • Jest członkiem Zespołu Doradczego Organizacji Pozarządowych przy Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
  • Od roku 2011 nieprzerwanie jest Radcą Konsystorza Kościoła.
  • Od 2009 zasiada w Radzie Diakonii Kościoła.
  • Jest również Wiceprzewodniczącą katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.
  • Od 2001 roku jest delegatem do Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej.

 

Bożena Polak urodziła się 2 lutego 1957 roku w Cieszynie. Studiowała na wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Termomodernizacja i Audyt Energetyczny. Posiada licencję Zarządcy Nieruchomości i uprawnienia kosztorysanta w budownictwie.

W latach 1983-2004 pracowała w Rejonowej Dyrekcji Inwestycji w Katowicach, a następnie do 2000 roku w Urzędzie Miasta Katowice.

Od 1996 roku związana zawodowo z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Katowicach pełniąc funkcję zarządcy nieruchomości.

Wspiera i organizuje działalność charytatywną parafii. Jest koordynatorem pracy w zakresie pożytku publicznego pisząc i realizując projekty w zakresie pro-społecznym.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

2020 Wraz z Zespołem Wolontariuszy, laureatka Nagrody Błogosławionego ks. Emila Szramka  za wieloletnią działalność charytatywną, szlachetność i chrześcijańską pokorę i heroizm dnia codziennego i nieustającą troskę o godność ludzkiego trwania.

2019 Laureatka Nagrody Róży Lutra. 10.03.2019 Uhonorowana podczas nabożeństwa na rozpoczęcie 5. sesji Synodu Diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

2017 Laureatka Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. „Ostoja Pokoju” jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej. Nominowana przez Urząd Miasta Katowice do Nagrody Narcyz, dla najbardziej aktywnej kobiety województwa śląskiego, która swoją pracą zawodową i działalnością społeczną rozsławia region.

2018 Kandydatura Bożeny Polak zgłoszona do udziału w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.