BOŻENA POLAK – prezes, założycielka i fundator Fundacji Jesteśmy dla Was.

Ma duże doświadczenie w realizacji projektów na rzecz potrzebujących. W działalności społecznej wielu instytucji jej głos doradczy ma duże znaczenie.

  • W 2012 roku wraz z Śp. ks. Bp. Tadeuszem Szurmanem złożyła Ewangelickie Centrum Diakonijne “Słoneczna Kraina” należące do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Jednoosobowo koordynuje działalnością ośrodka, jest inicjatorką większości działań, na które sama pozyskuje środki finansowe. Obecnie Centrum jest jednym z najprężniej działających ośrodków wsparcia w tym mieście i każdego roku realizuje blisko 30 projektów kierowanych do różnych grup społecznych, a przede wszystkim dzieci, młodzieży i starszych.
  • Jest członkiem Zespołu Doradczego Organizacji Pozarządowych przy Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
  • Od roku 2011 nieprzerwanie jest Radcą Konsystorza Kościoła.
  • Od 2009 zasiada w Radzie Diakonii Kościoła.
  • Jest również Wiceprzewodniczącą katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 
  • Od 2001 roku jest delegatem do Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2020 Wraz z Zespołem Wolontariuszy, laureatka Nagrody Błogosławionego ks. Emila Szramka  za wieloletnią działalność charytatywną, szlachetność i chrześcijańską pokorę i heroizm dnia codziennego i nieustającą troskę o godność ludzkiego trwania.

2019 Laureatka Nagrody Róży Lutra. 10.03.2019 Uhonorowana podczas nabożeństwa na rozpoczęcie 5. sesji Synodu Diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

2017 Laureatka Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. „Ostoja Pokoju” jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej.
Nominowana przez Urząd Miasta Katowice do Nagrody Narcyz, dla najbardziej aktywnej kobiety województwa śląskiego, która swoją pracą zawodową i działalnością społeczną rozsławia region.

2018 Kandydatura Bożeny Polak zgłoszona do udziału w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

***
Bożena Polak urodziła się 2 lutego 1957 roku w Cieszynie. Studiowała na wydziale Automatyki i Informatyki  Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Termomodernizacja i Audyt Energetyczny. Posiada licencję Zarządcy Nieruchomości i uprawnienia kosztorysanta w budownictwie.

W latach 1983-2004 pracowała w Rejonowej Dyrekcji Inwestycji w Katowicach, a następnie do 2000 roku w Urzędzie Miasta Katowice.

Od 1996 roku związana zawodowo z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Katowicach pełniąc funkcję zarządcy nieruchomości.

Wspiera i organizuje działalność charytatywną parafii. Jest koordynatorem pracy w zakresie pożytku publicznego pisząc i realizując projekty w zakresie pro-społecznym.

 


Realizatorzy projektu Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie

Magdalena Lipiak – doradca zawodowy, Psycholog, terapeuta, licencjonowanym trener programu „Spadochron”, trener rozwoju osobistego
Kompasu Kariery Crown, pracującym aktualnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie.

Beata Klocek – interwent kryzysowy, terapeuta, pedagog resocjalizacyjny, specjalista rodziny, pracownik socjalny

Katarzyna Szarawara – psycholog tarapeuta

Natalia Pastucha – Wiloch – psycholog

Marta Prochowska – Animator kultury