Fundacja Jesteśmy Dla Was

Domowe Podróże – Skandynawia, morze i góry

Domowe Podróże - Skandynawia, morze i góry

CELE

Projekt Domowe Podróże po trzech zrealizowanych przez Parafię Ewangelicko-Augsburska w Katowicach z sukcesem edycjach po raz kolejny
stawia sobie za cel, lecz teraz przez Fundację Jesteśmy dla Was, kształtowanie człowieka poprzez umacnianie rodzinnych więzi i zachęcanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Wierzymy, także dzięki poprzednim doświadczeniom, że najmłodsi, poprzez dobre wspomnienia w przyszłości staną się wartościowymi ludźmi i dobrymi obywatelami. A najcenniejsze są chwile spędzone z najbliższymi: opiekunami, rodzicami, rodzeństwem. Dzieciństwo i rodzicielstwo mają duży wpływ na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości.
Dodatkowo w bieżącym roku nasze zainteresowanie skierowane będzie do rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny. W rekrutacji
do projektu liczyć będziemy na współpracę z Urzędem Miasta Katowice Wydziałem Polityki Społecznej.
Rodzina to struktura, od której zaczyna się życie społeczne każdego człowieka. Budujemy jej małe elementy każdego dnia. Od nas zależy czy
będzie stabilna, czy jej podstawa da nam siłę w podejmowaniu codziennych wyzwań. Dlatego w tym roku motywem przewodnim projektu Domowe
Podróże jest właśnie budowanie: rozumiane dosłownie jako tworzenie nowych przedmiotów, ale także używane metaforycznie, kiedy myślimy o
relacjach międzyludzkich

 

DZIAŁANIA

Również w tym roku sposobem na realizację celów projektu będą propozycje, które będzie można wykorzystać podczas dobrej i złej pogody, zarówno w domu jak i na dworze. Podczas czterech jesiennych weekendów spotkamy się z rodzinami m.in. na: prelekcjach z rozmową na temat praw dziecka i sytuacji dzieci mieszkających w miastach, ekologicznych kosmetyków, warsztatach florystycznych, śpiewu, budowania z klocków Lego, zabaw animacyjnych na świeżym powietrzu. Wykorzystamy nietypowe zadania do pożartowania, nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i zacieśnienia więzi rodzinnych

Zadanie będzie realizowane w Dzielnicy Katowic Śródmieście w Ewangelickim Centrum Diakonijnym “Słoneczna Kraina”, Katowice, ul. Dudy Gracza 6.

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Katowice