Fundacja Jesteśmy Dla Was

Jak pomóc – darowizny / 1,5%

Jak pomóc - darowizny / 1,5%

W załączeniu info jak poprawnie wypełnić PIT

oraz PIT OP dla emerytów i rencistów których rozliczył ZUS 
UWAGA: (PIT-OP) oświadczenie mogą wypełnić tylko ci emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego (np. z ZUS, KRUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1,5 % podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, należy wydrukować wypełnić i zanieść do US, NIE POTRZEBA ROZLICZAĆ SIĘ PONOWNIE.
PIT-40A to roczne obliczenie podatku przez ZUS/KRUS.

 PIT-11A to informacja o dochodach wypłacanych z organów rentowych. Jeżeli emeryt lub rencista zarabia dodatkowo w inny sposób niż za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej (Jeśli dostaliśmy PIT-11A mamy obowiązek rozliczyć się poprzez zeznanie roczne). W takim przypadku PIT-OP nie obowiązuje – nie należy go składać.

Uwaga:

Tylko prawidłowo wypełniony formularz oznacza przekazanie nam środków z 1,5%.

Aby środki do nas trafiły muszą być wypełnione co najmniej trzy pola:

  1. Numer KRS: 0000 260697
  2. Cel szczegółowy 1,5%: JESTEŚMY DLA WAS
  3. Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : x

Pominięcie przez darczyńcę pola „Cel szczegółowy 1.5%” i nie „wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych osobowych” skutkuje tym że nie jesteśmy w stanie sprawdzić kto i jaką kwotę przekazał na nasz nr KRS.
Jeśli darczyńca wpiszę tylko Nr KRS: 0000 260697, nie otrzymamy tej wpłaty.