Fundacja Jesteśmy Dla Was

Superwizja dla opiekunów i wychowawców w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – 08.04.2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Na dzisiejszym spotkaniu grupa pracowała bardzo aktywnie wyłaniając ze swoich doświadczeń czynniki zewnętrzne i wewnętrzne , które pomagają w relacjach z podopiecznymi  – dziećmi. Omawiano również aspekty psychoedukacji dotyczącej przemocy domowej oraz zasad pracy z dzieckiem zaniedbanym emocjonalnie.