Fundacja Jesteśmy Dla Was

Superwizja dla opiekunów i wychowawców w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – 06.05.2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Tematem dzisiejszej superwizji  była analiza skuteczności wyłonionych wcześniej czynników wewnętrznych i zewnętrznych – co pomaga , a co utrudnia relacje podopieczny – opiekun.