Fundacja Jesteśmy Dla Was

Superwizja dla opiekunów i wychowawców w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – 22.03.2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W czasie dzisiejszej superwizji z Panią Beatą Klocek omawialiśmy wzmocnienie zasobów wychowawców i opiekunów dotyczących kontrolowania emocji podopiecznych ze względu na ich różnorodność potrzeb , predyspozycji, przekonań i doświadczeń (dzieci romskie i z rodzin wieloproblemowych).