Fundacja Jesteśmy Dla Was

Odkryj PoMoc w sobie

Odkryj PoMoc w sobie

Projekt skierowany jest przede wszystkim do kobiet doświadczających przemocy, a także do dzieci i młodzieży narażonych na mowę nienawiści oraz kontakt z nienawistnymi treściami. 140 kobiet otrzyma realne wsparcie psychologiczne, prawne, terapeutyczne; wzmocnią one swoją wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, sprawczości i wpływu, a także rozwiną umiejętności rozwiazywania konfliktów. Dzieci i młodzież dowiedzą się natomiast, czym jest mowa nienawiści i dyskryminacja, jakie niesie ze sobą skutki i jak można na nią reagować. Nauczyciele i nauczycielki podniosą z kolei swoje kompetencje do prowadzenia zajęć z przeciwdziałania mowie nienawiści w szkołach.

 

Projekt jest finansowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego