OŚRODKI POMOCY
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym .Przestępstwem działający w Katowicach przy ul. Dudy Gracza 6 zaprasza zainteresowanych w:

 • poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8.00 do 15.00
 • czwartki od 13.00 do 20.00
 • soboty od 9.00 do 14.00
 • telefon 516-305-718 w godzinach otwarcia ośrodka
 • adres e-mailowy: pokrzywdzeni.katowice@gmail.com

dyżur telefoniczny całodobowy pod numerem telefonu 690-467-178
Ponadto ośrodki regionalne działają w miastach:

 • Bytom, ul. Woźniaka 78, poniedziałek i piątek od 15.30 do 20.00; telefon 601-458-302
 • Chorzów, ul. Bolesława Chrobrego 17, poniedziałek i środa od godz. 8.00 do 12.00; telefon 513-189-346
 • Siemianowice Śląskie, ul. Wyspiańskiego 4, wtorek od godz. 15.00 do 19.00, czwartek od godz. 8.00 do 12.00; telefon 516-305-718
 • Świętochłowice, pl. Ks. Raabego 1, wtorek i czwartek godz. 9.00 do 13.00; telefon 513-189-346

Zwracamy się z prośbą o upowszechnianie wiedzy na temat projektu wśród pracowników sądów i prokuratur mających bezpośredni kontakt z ofiarami przestępstw.

https://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=3440&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}

CELE

 • ukierunkowanie na obywatela instytucji działających w przestrzeni sprawiedliwości
  w Polsce rozumiane jako przyjazność, otwartość i ukierunkowanie na rezultat,
 • budowanie zaufania w relacji z obywatelem rozumiane jako sprawne wykonywanie zadań w oparciu o najwyższe standardy,
 • służba obywatelowi poprzez wprowadzanie rozwiązań usprawniających pracę sądów
  i ułatwień w kontakcie obywatela w zetknięciu z wymiarem sprawiedliwości (Biura Obsługi Interesanta),
 • uzyskanie wewnętrznej spójności organizacyjnej poprzez wprowadzenie w sądach
  i prokuraturach standardów komunikacji społecznej i kultury pracy zespołowej poprzedzonych systemem szkoleń, jak również ujednolicenie wykorzystywanych systemów IT,
 • wdrażanie rozwiązań racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

REALIZACJA

 • pomoc prawna,
 • pomoc psychologiczna lub psychiatryczna,
 • pomoc materialna, w tym:
  • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
  • pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach,
  • publicznych, szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe,
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uzyskaniem świadczeń,
  • pokrycie kosztów żywności lub uzyskanie bonów żywnościowych,
  • dofinansowanie do zobowiązań czynszowych i mediów.

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród beneficjentów programu pomocy ofiarom przestępstw prowadzonym przez Fundację Jesteśmy dla Was w Katowicach
Ankietę przeprowadzono w grupie 60 osób na 900, którym udzielono pomocy w okresie od kwietnia do października 2019 r. Celem ankiety było sprawdzenie z jakich źródeł informacji korzystali beneficjenci programu, zanim dotarli do osoby pierwszego kontaktu w punkcie informacyjnym. Dobór osób wypełniających ankietę był przypadkowy. O jej wypełnienie prosiła osoba pierwszego kontaktu. Ankieta była anonimowa i zawierała listę ewentualnych źródeł informacji. Wypełnienie ankiety polegało na postawieniu krzyżyka w kratce przypisanej danemu źródłu informacji.

REALIZATORZY PROJEKTU

Bożena Polak – koordynator