ROZWÓJ KULTURY, NAUKI, EDUKACJI, SPORTU, TURYSTYKI, OŚWIATY I WYCHOWANIA.