WSZECHSTRONNE DZIAŁANIE I WSPIERANIE ROZWOJU ORAZ FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I DOROSŁYCH Z RÓŻNYMI DYSFUNKCJAMI ORAZ POMOC ICH RODZINOM.