PROPAGOWANIE WIEDZY I KSZTAŁTOWANIE POSTAW ZROZUMIENIA ORAZ AKCEPTACJI DLA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z RÓŻNYMI DYSFUNKCJAMI.