Formą podsumowania każdej prezentacji prowadzonej przez eksperta były warsztaty dla uczestników. Zadania nawiązywały do kultury omawianej mniejszości. Podczas warsztatów eksperci wyjaśniali znaczenie wykonywanych czynności i przedmiotów.

Tematyka warsztatów przedstawiała się następująco:

Mniejszość ormiańska – Miasto z ormiańskich liter Uczestnicy lepili z gliny litery alfabetu ormiańskiego. Po skończeniu ustawiali je razem pionowo. Powstałe w ten sposób miasto utrwaliliśmy na zdjęciu. Przy okazji poznaliśmy alfabet ormiański i zastanawialiśmy się, dlaczego litery wyglądają inaczej niż w Polsce