DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO. KOŁO NAS SĄ INNI

Realizacja od 15.11.2018 do 20.12.2018 Pierwszy projekt realizowany przy wsparciu z budżetu Województwa Śląskiego już za nami. Projekt Koło nas są inni dotyczył działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

Pierwszy projekt realizowany przez Fundację. Zajęcia odbywały się w większości na podwórkach dzielnicy Śródmieście. Dzieci poznały najważniejsze zagadnienia związane z tematyką kultury (kultura, wytwory kultury materialnej i niematerialnej), odmienności kulturowej.

Dzieci poprzez rozmowę z ekspertami i animatorami dowiedziały się co to znaczy region, dlaczego jest ważny dla wspólnoty w skali mikro (rodzina, podwórko, zwyczaje domowe) oraz makro (miasta województwa, tradycje śląskie).

Podczas warsztatów bardzo ważne było dla nas zaakcentowanie równości przedstawianych zwyczajów i tworów kultury materialnej. Szukaliśmy zarówno podobieństwa (np. każdy taniec wyraża ludzkie emocje) oraz pokazywaliśmy piękno tkwiące w odmienności interpretacji (każdy taniec jest inny dzięki czemu mamy różne gatunki muzyczne, piękne stroje, są tańce smutne i wesołe). Poprzez warsztaty łączyliśmy wiedzę z doświadczeniem (nauka różnych tańców to zabawa, integracja).

Poprzez warsztaty oraz spotkania integracyjne dzieci mogły przy wsparciu animatorów, w bezpiecznym środowisku uczyć się na czym polega dialog międzykulturowy, w jaki sposób nawiązywać kontakt z drugą osobą. 


PREZENTACJE EKSPERTÓW

Realizacja Ze względu na specyfikę grupy oraz miejsc, program dopasowaliśmy do możliwości poznawczych uczestników (wiek, przyswajanie wiedzy). Zrealizowaliśmy program poprzez prezentacje połączone z rozmową oraz warsztaty. Na podwórku, gdzie spotykaliśmy się z dziećmi romskimi, wykorzystaliśmy przede wszystkim warsztaty, zabawy animacyjne oraz rozmowę.

WARSZTATY

Formą podsumowania każdej prezentacji prowadzonej przez eksperta były warsztaty dla uczestników. Zadania nawiązywały do kultury omawianej mniejszości. Podczas warsztatów eksperci wyjaśniali znaczenie wykonywanych czynności i przedmiotów.

Tematyka

Mniejszość ormiańska – Miasto z ormiańskich liter.

Uczestnicy lepili z gliny litery alfabetu ormiańskiego. Po skończeniu ustawiali je razem pionowo. Powstałe w ten sposób miasto utrwaliliśmy na zdjęciu. Przy okazji poznaliśmy alfabet ormiański i zastanawialiśmy się, dlaczego litery wyglądają inaczej niż w Polsce.


PROWADZĄCY

Patrycja Bulska – etnolog. doświadczenie w prowadzeniu zajęć plastycznych, recyklingowych, ukończony kurs grafiki komputerowej, ukończone szkolenie „Prawa i obowiązki cudzoziemców w Polsce” organizowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Brała udział w badaniach na temat społeczności Romskiej, prowadziła zajęcia z mniejszością Romską. W 2014 roku współorganizator projektu “Odkrywamy eko-skarby-tworzenie recyklingowego placu wypoczynkowego” dofinansowanego ze środków FIO Śląskie Lokalnie, 2015 rok prowadząca zajęcia z projektu ” Historie z recyklingu” dofinansowanego ze środków UM Katowice. Udział w konferencji na temat zapobieganiu dyskryminacji Romów organizowanej przez Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma w Heidelbergu, uczestniczki programu Sąsiedzi 3.0 (Polska-Białoruś-Ukraina).
Prowadzący spotkania etnolog- tworzenie scenariusza zajęć, przygotowywanie materiałów i sali na zajęcia, prowadzenie zajęć części związanych z przygotowaniem prezentacji “Kultura się dzieje”

Katarzyna Michalska– pedagog. Współpraca w realizacji projektów NGO. Przez rok pracowała jako wolontariuszka w Armenii w ramach programu EVS. Członek grupy nieformalnej Czujczuj- prowadziła zajęcia plastyczne, ruchowe w obozie dla Uchodźców Syryjskich w Iraku czy ze społecznością romską w Mołdawi i Polsce. W Polsce prowadzi zajęcia na temat wolontariatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku współorganizator projektu “Odkrywamy eko-skarby-tworzenie recyklingowego placu wypoczynkowego” dofinansowanego ze środków FIO Śląskie Lokalnie, 2015 rok prowadząca zajęcia z projektu ” Historie z recyklingu” dofinansowanego ze środków UM Katowice. Udział w konferencji na temat zapobieganiu dyskryminacji Romów organizowanej przez Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma w Heidelbergu, uczestniczki programu Sąsiedzi 3.0 (Polska-Białoruś-Ukraina).
Prowadzący spotkania pedagog- tworzenie scenariusza zajęć, przygotowywanie materiałów i sali na zajęcia, prowadzenie zajęc części związanych z przygotowaniem prezentacji “Kultura się dzieje”.