Fundacja Jesteśmy Dla Was

Warsztaty z superwizorem w zadaniu psychologiczna praca z dziećmi i rodziną w Słonecznej Krainie w ramach programu Pajacyk – pomoc psychologiczna – 26.07.2022

Na kolejnym spotkaniu uczestnicy próbowali wyłonić indywidualne czynniki wywołujące u nich negatywne emocje w kontaktach z dziećmi z placówki wsparcia. Wspólnie z superwizorem próbowali wypracować sposób na ich neutralizację.

Warsztaty z superwizorem w zadaniu psychologiczna praca z dziećmi i rodziną w Słonecznej Krainie w ramach programu Pajacyk – pomoc psychologiczna – 11.07.2022

Grupa współpracowników i wolontariuszy Fundacji jesteśmy dla Was pod kierunkiem superwizora Pani Beaty Klocek pracowała nad zwiększeniem kompetencji opiekunów. Superwizanci zapoznali się z czynnikami odpowiedzialnymi za nasze emocje i uczucia oraz irracjonalnymi przekonaniami, które przyczyniają się do odczuwania złości oraz rodzajami ingerencji w obrębie granic osobistych.

Warsztaty z superwizorem w zadaniu Psychologiczna praca z dziećmi i rodziną w Słonecznej Krainie w ramach programu Pajacyk – pomoc psychologiczna – 03.06.2022

Tematem dzisiejszej superwizji była praca nad zwiększeniem kompetencji społecznych opiekunów (empatii, tolerancji, łagodzenia sporów i porozumienia) oraz samoświadomości swoich mocnych i słabych stron.