Fundacja Jesteśmy Dla Was

Warsztaty w ramach projektu „Odkryj PoMoc w sobie”

Już 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zostaną
zrealizowane warsztaty w ramach projektu „Odkryj PoMoc w sobie”. Zajęcia poświęcone będą znaczeniu
stereotypów oraz mowie nienawiści, jej rozpoznawaniu, radzeniu sobie w takich sytuacjach.


Warsztaty poprowadzą dr Agnieszka Skorupa i dr Michał Brol – wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, twórcy
licznych projektów edukacyjnych i profilaktycznych opartych na filmach; pomysłodawcy i redaktorzy książek
m.in. „Film w edukacji i profilaktyce”, „Film w terapii i rozwoju” oraz „Filmowych spotkań z psychologią”.


Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.