Fundacja Jesteśmy Dla Was

Pomoc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w zakresie I modułu

Za nami Szkolenie: Pomoc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w zakresie I modułu.

W dniach od 7 do 9 października 2022 r.w Sali WSZOP przy ul. Bankowej 8 odbyły się warsztaty na temat uzależnienia w rodzinie

 

Każdy dzień rozpoczął się od mini wykładu, a następnie w części warsztatowej wykorzystując formy przekazu: burza mózgów, film, odgrywanie ról, prezentacja, dyskusja omówienie danego problemu.


W pierwszym dniu wykład nosił tytuł Cechy nałogowego zachowania.

W części warsztatowej omówiono: Portret osoby uzależnionej, Fazy i mechanizmy uzależnienia, Przekonania i
postawy osób uzależnionych, Konsekwencje uzależnienia (dla samej osoby uzależnionej, rodziny i społeczeństwa)


Drugi dzień rozpoczął się od wykładu: Współuzależnienie.

A w części warsztatowej pokazano: Portret osoby współuzależnionej, Mechanizmy współuzależnienia,

Przekonania i postawy osób współuzależnionych wobec siebie i otoczenia, Konsekwencje
współuzależnienia (dla samej osoby współuzależnionej, rodziny i społeczeństwa)


Wykład nt: Dziecko w rodzinie z problemem uzależnienia rozpoczął trzeci dzień, zaś w części warsztatowej omawiano:
Portret dziecka funkcjonującego w rodzinie z problemem uzależnienia, Role przyjmowane przez dziecko w rodzinie z
problemem uzależnienia, Przekonania i postawy dziecka wobec siebie i otoczenia, Konsekwencje wychowywania się w
rodzinie z problemem uzależnienia (dla samego dziecka, rodziny i środowiska)


W szkoleniu brali udział pracownicy socjalni, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, psychologowie.


Szkolenie jest współfinansowane ze środków budżetowych Województwa Śląskiego reprezentowanego przez ROPS Katowice.