Fundacja Jesteśmy Dla Was

Klub Seniora – 04.11.2022

4 listopada 2022 roku w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb” Katowice odbył się wernisaż poprojektowy projektu Matecznik, w którym uczestniczyli nasi seniorzy. Celem projektu była integracja kobiet i wspieranie ich rozwoju osobistego poprzez kontakt ze sztuką. W ramach projektu od marca do października Anna Nowak realizowała warsztaty twórcze, które miały przede wszystkim rozwijać uczestniczki i zapraszać je do poznawania siebie poprzez kontakt ze sztuką. Kobiety brały udział w działaniach teatralnych, plastycznych, opowiadały historie i współtworzyły kreatywną sesję zdjęciową. Punktem wyjścia do wszystkich działań była metafora matecznika – jako miejsca bezpiecznego i prywatnego, w którym każdy może być sobą.

W czasie wakacji odbyła się sesja zdjęciowa podczas, której szukałyśmy rekwizytów, dodatków i elementów scenograficznych, które najpełniej oddawały pasje, zainteresowania i naturę uczestniczek zajęć. Fotografie uzewnętrzniały prawdziwe ja uczestniczek – stąd bardzo często występowały one z przedmiotami, które symbolizują ich światy. Ważnym elementem projektu było także dzielenie się opowieściami o sobie. Utrwalone w trakcie spotkań historie posłużyły do stworzenia czytania uteatralizowanego, w którym wystąpiły aktorki Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”.