Fundacja Jesteśmy Dla Was

Szkolenie

Fundacja Jesteśmy dla Was organizuje na zlecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenie pn.: Pomoc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, które jest dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030.

 

Szkolenie skierowane jest do kadr realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, do osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim, w tym członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Szkolenie jest prowadzone w trzech modułach. Każda z osób powinna się zgłosić min. do dwóch modułów. Szkolenie odbywać się będzie w sali senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, ul. Bankowa 8 w Katowicach.

 

Uczestniczenie we wszystkich zajęciach w ramach min. dwóch modułów skutkować będzie otrzymaniem stosownego zaświadczenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod linkiem:

https://forms.gle/ndefWrexwUo9e6hA9