Fundacja Jesteśmy Dla Was

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci

W sobotę 13 listopada 2021 r odbył się kolejny blok zajęć socjoterapeutycznych z programu autorskiego Moniki Arsenicz i Gabrieli Glajcar “Jesteśmy supergrupą!”. Grupy spotkały się w budynku przy Dudy-Gracza, by poćwiczyć umiejętności w posługiwaniu się mapą miasta oraz zdobyć wiedzę w zakresie metod zbierania informacji i obserwacji. Następnie grupy wzięły udział w grze terenowej “Poszukiwania”, w której otrzymały dwa zadania – stworzenie planu z punktami orientacyjnymi jednej z ulic oraz lokalizacja i dotarcie do konkretnego miejsca (wskazanego w zagadce). W trakcie gry sekretarze grup notowali najważniejsze informacje, a rysownicy nanosili na kartki plan ulicy. Po powrocie do budynku grupy otrzymały także zadanie stworzenia portretu pamięciowego osoby, którą spotkały w trakcie gry. Zajęcia zakończyła dyskusja dotycząca współpracy wewnątrz grup oraz grupowy wybór członków, których umiejętności i zaangażowanie okazały się najbardziej przydatne do wykonania zadań grupowych tego dnia.


Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu
Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030