Konsultacje diakonijne

30 sierpnia w Warszawie odbyły się konsultacje diakonijne organizowane przez Komisję Diakonijna Polskiej Rady Ekumenicznej. W konsultacjach wzięła udział Bożena Polak reprezentująca Fundację Jesteśmy dla Was. Komisja diakonijna skupia przedstawicieli Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej zajmujących się pracą diakonijną (charytatywną). Główną działalnością Komisji są doroczne Konferencje Diakonijne, cykliczne spotkania komisji, wymiana informacji na temat działalności diakonijnej w różnych Kościołach, wyjazdy studyjne do kościelnych ośrodków diakonijnych w kraju i zagranicą. Efektem pracy komisji jest między innymi współpraca z Caritas Polska w akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

W czasie konsultacji Wojciech Jachimowicz – współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Ze strony pozarządowej przedstawił informacje o działalności Krajowej Rady Pożytku Publicznego zaś znaczenie Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego w rozwoju dialogu obywatelskiego przedstawił Andrzej Trybus Tołłoczko – przewodniczący konwentu Wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego. W czasie Forum Wymiany Doświadczeń poszczególni przedstawicieli organizacji pozarządowych przedstawiali swoją działalność oraz swoje potrzeby i problemy z którymi się borykają w codziennej pracy charytatywnej. Na zakończenie spotkania podjęto inicjatywę stworzenia na FB lub w mediach społecznościowych grupy dla organizacji pozarządowych współpracujących z Kościołami zrzeszonymi w PRE.