Wizyta w Chlebowej Chacie i u kowala

W dniu dzisiejszym dzieci miały okazję wraz z seniorami udać się do Chaty Chlebowej w Brennej – Górkach Małych. Dzień rozpoczął się od przywitania i sporządzenia listy obecności. Na miejscu grupa miała okazję wysłuchać ciekawostek na temat  produkcji masła oraz mąki a także mieli okazję osobiście mielić mąką z ziarna i ubić masło ze śmietany wcześniej uwirowanej. Jednym z etapów wycieczki był wypiek podpłomyków gdzie dzieci miały również okazję skosztować własnych wyrobów. Podczas wycieczki dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach kowalskich które wzbudziły ich zainteresowanie, a w szczególności wyrabiana biała broń, która wykorzystywana jest w filmach historycznych. Najciekawszym punktem wycieczki dla dzieci okazało się spotkanie ze zwierzętami które wzbudziło w nich wiele entuzjazmu. Podczas całej wycieczki dzieci zachowywały się poprawnie, słuchały poleceń wychowawców i starały zaangażować w proponowane warsztaty.