Ekumeniczny Konkurs Biblijny

Jak co roku na przełomie kwietnia i maja został ogłoszony Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży organizowany w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego. Tematem tegorocznego konkursu był cytat z Ewangelii Łukasza „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec“ (Łk 6,36 BE). Organizatorem konkursu byli: Archidiecezjalna Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Akademia Ekumeniczna w Katowicach oraz Inicjatywa Oecumenica Silesiana. Nowością tegorocznego konkursu była możliwość uczestniczenia dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Przedmiotem konkursu było wykonanie przez uczestników pracy plastycznej o tematyce biblijnej, uwzględniającej tegoroczny temat, który został zaczerpnięty z Nowego Testamentu. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzieży z ośrodków zajęciowych, warsztatów, fundacji, stowarzyszeń, świetlic środowiskowych. Podopieczna Fundacji Jesteśmy dla Was wzięła udział w tym konkursie i wykonała pracę przestrzenna wykorzystując efekt Teatru cienia przedstawiając scenę z przypowieści „O miłosiernym Samarytaninie”. Gratulujemy pomysłu. Teraz tylko czekamy na ogłoszenie wyników.