Klub Książki Perła w koronie

Przypomnienie eseju „Dwa miasta” w dyskusji w klubie książki było spowodowane tegorocznym odejściem poety. Poety tak mało znanego powszechnej publiczności czytelniczej w Polsce a tak docenianego i szanowanego za granicą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Jak to gorzko brzmi,gdy zna się wartość jego twórczości.

Jak pisze recenzent, odszedł poeta, który należał do twórców wyznaczających kierunki rozwoju polskiej literatury minionego półwiecza. Urodził się we Lwowie w 1945 roku. Gdy był niemowlęciem rodzina zamieszkała w Gliwicach. Stali się emigrantami bez zmiany kraju, tylko granice się przesunęły. Porównania tych dwóch miast Lwowa i Gliwic stały się punktem wyjścia

do omawianego eseju. Sięgnięcie do tej tematyki było dla Zagajewskiego poszukiwaniem

 i opisywaniem swojej tożsamości. Lwów był legendą, bytem wykreowanym, istniejącym

 w wyobraźni. Gliwice miastem obcym, materialnie namacalnym, niedorastającym do zmitologizowanego Lwowa.

Czytelniczki zachwycały się językiem eseju, językiem pełnym poezji, metafor, barwnych

 i plastycznych porównań, obrazów miasta i ludzi rysowanych kreską emocji, pełnych humoru, koloru i zapachu. Te obrazy i historie oddziałują na zmysły czytelnika ponieważ są prawdziwe.

Pozostawiają w naszej wyobraźni obraz miasta pełnego eks-przybyszów z innego świata, unoszących się jak duchy. Całe miasto przekształciło się w teatr.

Podczas dyskusji pojawiły się wątki osobiste; studencki kontakt z profesorem Tadeuszem Zagajewskim ( ojcem poety), spotkanie w Bibliotece Śląskiej podczas promocji tomu poetyckiego,

rodzinne związki z Tadeuszem Różewiczem, również mieszkańcem Gliwic.

Esej „dwa miasta” jest przykładem konsekwentnej realizacji twórczego przesłania poety, aby nazwać,opisać i ocalić to, co warte jest ocalenia – piękno, dobro i prawdę.

Kolejne spotkanie w klubie on-line 10 maja 2021, godz. 11.Omawiamy książkę Anny Dziewit-Meller „Od jednego Lucypera”.