EtnoPolska 2021

Miło nam poinformować, że Fundacja Jesteśmy dla Was otrzymała dotację w Konkursie EtnoPolska 2021. Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków. Wyłoniono 308 beneficjentów wśród których też się znaleźliśmy. Nasz projekt pod tytułem „Etno wakacje na Śląsku Cieszyńskim” realizowany będzie od czerwca do września 2021roku. W tym czasie zwiedzimy Chatę Chlebową w Górkach Wielkich, Kozią zagrodę, Chatę Zielin „Przytulia” w Brennej i inne „etno” atrakcje Śląska Cieszyńskiego

Program EtnoPolska oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności, zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Projekt będzie dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021