Zajęcia czytelnicze w Klubie Książki

W ramach Klubu Książki we wtorek 23 marca odbyła się promocja książki Jerzego Siechowskiego – Fritz Lubrich Junior . Organista, kompozytor, dyrygent. Autor przybliżył życiorys tego wybitnego muzyka, opowiedział też zebranym w jaki sposób docierał do archiwalnych materiałów związanych z wybitnym katowiczaninem Fritzem Lubrichem, który przez 20 lat był związany z Miastem Katowice prowadząc chór miejski, grając na organach w kościele ewangelickim w Katowicach, prowadząc chór parafialny. W dyskusji wszyscy podkreślali, że Jego dorobek kompozytorski i naukowy przyczynił się do rozsławienia Katowic pod względem muzycznym w całej Europie. To, że Miasto Katowice jest Miastem Muzyki Unesco to nie jest tylko zasługa dzisiejszego dorobku muzycznego ale już tego z okresu przed II wojna światową. Spotkanie zbiegło się z 50 rocznicą śmierci Fritza Lubricha.

Klub Książki jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Katowice