Klub Książki

Książka Margaret Atwood Opowieść podręcznej jest trudna i budzi niepokój.

Antyutopia, czyli świat wyimaginowany, rysuje się w czarnych barwach. Wizja społeczeństwa kontrolowanego, pozbawionego wszelkich praw, teokratyczny reżim powstały po zamachu na istniejące władze zawiesza konstytucję  a kobietom stopniowo ogranicza wolność, by ostatecznie odebrać prawa i sprowadzić do roli żywych inkubatorów, jakimi stały się tytułowe „Podręczne”.

Książka jest świetnie napisana i czytającemu udziela się jej atmosfera; ciężka, duszna, pełna agresji

i okrucieństwa. Mieszają się wątki, miłosne, religijne, polityczne. Najbardziej interesujące jest to, iż wiele niepokojących rzeczy dziejących się w książce można odnieść do sytuacji społeczno-politycznej w dzisiejszej Polsce. Łamana jest konstytucja, łamane są prawa kobiet, piętnowane są osoby o odmiennej orientacji seksualnej. Książka budzi refleksję i polecam ją wszystkim, którzy nie wyobrażają sobie jeszcze, że takie rzeczy jak w książce mogą się wydarzyć.

Następne spotkanie klubu czytelniczego on-line odbędzie się 19 kwietnia o godz. 11, omówimy książkę Adama Zagajewskiego Dwa miasta.