Grupa samopomocowa dla kobiet

W dniach 13,14 marca 2021r. w Słonecznej Krainie w Katowicach, w ramach poradnictwa specjalistycznego, odbyło się spotkanie grupy wsparcia „ODKRYJ POMOC W SOBIE”. W warsztacie „Poznaję i kocham siebie” związanym z samopoznaniem i zmianą nieadekwatnych przekonań na temat siebie i świata oraz wzmocnieniem poczucia kompetencji i wartości wzięły udział uczestniczki, które pracując w grupach angażowały się w ćwiczenia poruszające tematykę zajęć. W trakcie spotkania uczestniczki wymieniały się doświadczeniem, wspomagały się wzajemnie oraz zdobywały nowe umiejętności w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Prowadzące udzielały wsparcia interwencyjnego oraz poradnictwa w poszczególnych problemach związanych z obecną sytuacją życiową kobiet biorących udział w zajęciach.