Sprawiedliwe historie

Fundacja Jesteśmy dla Was prowadzi pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem Co raz więcej osób zgłasza się do Ośrodka w Katowicach, Bytomiu, Chorzowie, Świętochłowicach i Siemianowicach Śląskich po pomoc z powodu przemocy domowej. Niestety nie wszyscy wiedzą o nowej ustawie antryprzemocowej, która daje duże uprawnienia Policji w stosunku do sprawców przemocy. Ofiarom zapewniamy pomoc prawną, psychologiczną i materialną.

Jeden z przykładów jak pomagamy.

Pani Weronika, lat 36 Od wielu lat boryka się z przemocą(fizyczną, ekonomiczną oraz psychiczną) którą stosuje jej mąż na niej i trzech córkach. Mąż z zawodu górnik z problemem alkoholowym, uzależniony również od gier hazardowych. Wielokrotne interwencje policji nie przyniosły żadnych pozytywnych skutków.Od znajomych dowiedziała się o ośrodku pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

W ośrodku otrzymała, pomoc prawną dzięki której dowiedziała się o ustawie antyprzemocowej i możliwościach pozytywnego zastosowania w jej sytuacji, złożyła też zawiadomienie do prokuratury.

Przy kolejnej interwencji policji, poinformowała funkcjonariuszy o znajomości ustawy i kolejnych krokach które powinni podjąć. Funkcjonariusze niestety nie znali toku postepowania w takiej sytuacji ale po konsultacji z komendantem zabrali oprawcę rodziny do aresztu. Kolejnego dnia Pani Weronika dowiedziała się że prokuratura wydała nakaz eksmisji małżonka na czas postępowania karnego. 

Ponieważ powodem interwencji była agresja męża i kradzież pieniędzy przeznaczonych na opłaty i potrzeby życiowe rodziny, Pani Weronika otrzymała pomoc materialną tj. dopłatę do zobowiązań mieszkaniowych oraz bony na zakup żywności i środków higienicznych.

20210304090710911