Solidarni możemy więcej

W ramach projektu „Solidarnie możemy więcej zapraszamy na szkolenia medialne na których dowiecie się jak tworzyć dobre zdjęcia,  krótkie filmy urządzeniami amatorskimi i profesjonalnymi. Jak propagować działania społeczne w mediach. aby zdobyć doświadczenie. Warsztaty filmowe zaowocują spotem społecznym z działań i pomysłów grupy.

Na szkoleniach medialnych poruszymy tematy związane z :

 • wykorzystaniem content marketingu do komunikacji
 • zdobyciem umiejętności potrzebnych do stworzenia samodzielnych produkcji filmów contentowych
 • zdobyciem wiedzy z zakresu komunikacji contentowej oraz poprawnego tworzenia komunikatów
 • umiejętnością wypełniania briefu i stworzenia precyzyjnego komunikatu marketingowego
 • umiejętnością świadomego doboru sprzętu do zamierzonych działań produkcyjnych
 • umiejętnośccią stworzenia filmów contentowych zawierających odpowiedni i precyzyjny komunikat.
 • praktycznymi aspektami identyfikacji wizualnej
 • zdobyciem umiejętności w zakresie wykorzystania marketingu społecznego
 • poznaniem zasad psychologii emocji w działaniach społecznych
 • nabyciem umiejętności tworzenia i powadzenia aktywnej i atrakcyjnej promocji w social mediach
 • poznaniem skutecznych zasady przyciągania nowych użytkowników i zwiększania widoczności profilu społecznościowego . 
 • przyswojeniem wiedzy na temat wykorzystania darmowych narzędzi do produkcji materiałów na potrzeby mediów społecznościowych (audio/video/grafika).
13.mar1.Spotkanie organizacyjne + wprowadzenie -Określenie kluczowych potrzeb, przydziałów obowiązków. przyswojenie wiedzy na temat wykorzystania darmowych narzędzi do produkcji materiałów na potrzeby mediów społecznościowych (audio/video/grafika). Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wykorzystywania content marketingu do komunikacji oraz umiejętności potrzebne do stworzenia kampanii SM
       
27.mar2.Spotkanie Klucz wizualny/Identyfikacja wizualna, – Budowanie tożsamości marki oraz spójnego komunikatu. poznanie praktycznych aspektów identyfikacji wizualnej, wiedzy z zakresu komunikacji contentowej oraz poprawnego tworzenia komunikatów
       
10.kwi3.Spotkanie. Praca z briefem projektowym. – Zbieranie informacji, określenie priorytetów, odbiorców i kierunku zadań. umiejętność wypełniania briefu (brief jako narzędzie, stymulujące do odwiedzenia sobie na pytania dotyczące komunikatu) i stworzenia precyzyjnego komunikatu marketingowego
       
24.kwi4.Spotkanie. Warsztaty graficzne – Koncepcja kampanii, Kompozycja, kolor, styl, typografia. -umiejętność świadomego doboru narzędzi do produkcji grafik i obróbki zdjęć
-umiejętność stworzenia grafik SM zawierających odpowiedni i precyzyjny komunikat.
-Kompozycja, kolor, styl, typografia
       
05.cze5.Spotkanie. Warsztaty scenariuszowe. Kreatywne warsztaty – pomysł na spot społeczny. poznanie skutecznych zasad przyciągania nowych użytkowników i zwiększania widoczności profilu, poznanie zasad psychologii emocji w działaniach społecznych– Kreatywne warsztaty – pomysł na spot społeczny
       
19.cze6.Spotkanie. Warsztaty filmowe. Produkcja spotu społecznego. warsztaty filmowe, poznanie praktycznych umiejętności do wykorzystania w samodzielnych produkcjach filmowych, poznanie budżetowych rozwiązań sprzętowych, warsztaty postprodukcyjne, poznanie darmowych narzędzi do postprodukcji obrazu i dźwiękuProdukcja spotu społecznego
      
26.cze7.Warsztaty graficzne – Projekt serii postów w kampanii SM. Działania w programach graficznych. umiejętność świadomego doboru narzędzi do produkcji grafik i obróbki zdjęć, umiejętność stworzenia grafik SM zawierających odpowiedni i precyzyjny komunikat.-Działania w programach graficznych

Link do zgłoszenia się na warsztaty medialne

https://docs.google.com/forms/d/1KW04piEtOC3qkNlhVHy70QBhcPhlc7zgI3tuV-UjVFA/viewform?ts=60296071&gxids=7628&fbclid=IwAR2IQd4A01D3SDfo-RGH9ZUnkJOq61RNtXnfs54GqGiYux-bcWE62y0a1Rc&edit_requested=true