6.02.2021 Spotkanie dla młodzieży w ramach projektu Solidarnie możemy więcej

Zapraszamy na spotkanie z Couchem- Patrycja Paula Gas -Antropolog, trener kompetencji międzykulturowych, pracownik młodzieżowy, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie prowadzi zajęcia dla studentów socjologii KUL z Design Thinking. Koordynatorka grupy trenerskiej SIETAR Polska (Society For Intercultural Education Training and Research). Od dziesięciu lat prowadzi szkolenia i warsztaty z kompetencji społecznych, obywatelskich, międzykulturowych i ekologicznych . Podczas szkoleń wykorzystuje m.in. metody storytellingu, eduLARPu, Design Thinking, Teatru Forum, Porozumienia Bez Przemocy, Dragon Dreaming.  Zajmuje się również mentoringiem, tutoringiem akademickim (ceertyfikat Szkoy Tutorollegium Vratislaviense 2019) oraz doradztwem zawodowym (Certyfikat Global Mentor, 2018). Od czterech lat jest trenerem w szwedzkiej organizacji Hastekasen Farm Association, z którą organizuje eduLARPy oraz inne projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+. Prowadzi szkolenia z zarządzania projektami oraz przemówień publicznych.