Fundacja Jesteśmy dla Was partnerem projektu CAM

Fundacja Jesteśmy dla Was została partnerem projektu CAM. Głównym realizatorem projektu jest Stowarzyszenie MOST

Celem projektu Centrum Aktywności Młodzieżowej (CAM) jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej młodych dorosłych (18-30 rok życia) mieszkańców Katowic zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu realizowane będą działania środowiskowe oraz prozatrudnieniowe.

Siedziba CAM mieści się przy ul. Kopernika 14. Będzie to miejsce przyjazne dorosłej młodzieży gdzie prowadzone będą działania animacyjne mające na celu m.in. wzrost zaangażowania osób młodych w działania społeczne. 

Zajęcia będą miały charakter grupowy ale także indywidualne wsparcie w zależności od potrzeb w tym skierowanie do wsparcia specjalistycznego.

Wśród uczestników/uczestniczek działań środowiskowych najbardziej zmotywowana do zatrudnienia grupa otrzyma wsparcie doradcy zawodowego oraz skierowanie do udziału w szkoleniu zawodowym wraz ze stypendium. 

Uczestnicy, którzy podejmą zatrudnienie otrzymają pakiet pracowniczy – możliwość zakupu np. niezbędnej odzieży, usług.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2022.

Partnerem projektu jest Miasto Katowice. Zgłoszenia do projektu można dokonać telefonicznie 690-467-178

lub mailowo kontakt@jestesmydlawas.eu