WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE 7.11.2020, 28.11.2020 i 12.12.2020.

Zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne z elementami interwencji kryzysowej  „UWIKŁANIE. Jak radzić sobie z przemocą psychiczną.”. Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Odkryj PoMoc w sobie” realizowanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Katowicach w Słonecznej Krainie, ul. Dudy Gracza 6 w terminach: 7.11.2020, 28.11.2020 oraz 12.12.2020 r. (soboty), w godz. 8.00-15.00. Spotkania stanowią jedną całość tematyczną, natomiast będą odbywały się w 3 modułach, by ułatwić uczestnikom niezależne skorzystanie z każdej części. Psychoedukacja będzie dotyczyła mechanizmów przemocy psychicznej, ich rozpoznawania, adekwatnego reagowania i ochrony przed uwikłaniem. W trakcie spotkań będziemy wraz z uczestnikami pracować na konkretnych sytuacjach osobistych oraz inicjowanych przez prowadzących, będziemy także wspólnie tworzyć możliwe plany interwencyjne i analizować sposoby ochrony. Moduł 3 zaplanowany jest na indywidualną pracę z interwentami oraz grupę wsparcia dla uczestników doświadczających przemocy psychicznej.