Grzech – panel dyskusyjny Katowice 20.05.2019

Projekt: Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Prelegantami byli: ks dr Marian Niemiec – biskup diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, ks dr Adam Palion – pełnomocnik biskupa kościoła rzymsko-katolickiego ds. ekumenii

Dyskusję moderowała Małgorzata Sznicer

Dyskusja nie mogła pominąć aktualnych wydarzeń związanych z reminiscencjami po filmie Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”. Dr Palion bronił stanowiska Kościoła rzymskokatolickiego uznając, iż sprawy te muszą być rozwiązane. Jednocześnie zwracał uwagę na ważną rolę ludzi świeckich w Kościele i ich odpowiedzialność, która powinna polegać na zgłaszaniu wszelkich objawów zła w Kościele. Temat grzechu wpisuje się w projekt realizowany obecnie przez fundację „Jesteśmy dla Was” wspólnie ze „Słoneczną krainą”. Projekt pomocy ofiarom przestępstw daje możliwość realnej pomocy osobom skrzywdzonym przez grzech drugiego człowieka.