PROJEKT Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie

Fundacja jesteśmy dla Was będzie realizować projekt: pt. Młodzieżowe społeczeństwo obywatelskie we współfinansowaniu Urzędu Miasta Katowice od 15 lutego do 15 grudnia 2019 r.

Zadanie polegać będzie na aktywizacji mieszkańców Katowic przede wszystkim z dzielnic: Śródmieście, Zawodzie, Bogucice. Do projektu mogą być też przyjęci mieszkańcy innych dzielnic.
Zadanie polegać będzie na inicjowaniu działań współpracy mieszkańców na rzecz innych a przede wszystkim młodzieży i seniorów, na rzecz dobra wspólnego, pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawę jakości życia mieszkańców Katowic. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.