Pierwszy projekt realizowany przy wsparciu z budżetu Województwa Śląskiego już za nami.

Dzieci poznały najważniejsze zagadnienia związane z tematyką kultury (kultura, wytwory kultury materialnej i niematerialnej), odmienności kulturowej.

Dzieci poprzez rozmowę z ekspertami i animatorami dowiedziały się co to znaczy region, dlaczego jest ważny dla wspólnoty w skali mikro (rodzina, podwórko, zwyczaje domowe) oraz makro (miasta województwa, tradycje śląskie).

Podczas warsztatów bardzo ważne było dla nas zaakcentowanie równości przedstawianych zwyczajów i tworów kultury materialnej. Szukaliśmy zarówno podobieństwa (np. każdy taniec wyraża ludzkie emocje) oraz pokazywaliśmy piękno tkwiące w odmienności interpretacji (każdy taniec jest inny dzięki czemu mamy różne gatunki muzyczne, piękne stroje, są tańce smutne i wesołe). Poprzez warsztaty łączyliśmy wiedzę z doświadczeniem (nauka różnych tańców to zabawa, integracja).

Poprzez warsztaty oraz spotkania integracyjne dzieci mogły przy wsparciu animatorów, w bezpiecznym środowisku uczyć się na czym polega dialog międzykulturowy, w jaki sposób nawiązywać kontakt z drugą osobą.